SOPRÁN

ALT

TENOR

BAS

Bystřická Jana

Blažková Eva

Badinová Eva

Brustmann Jaroslav

Domesová Pavla

Bružová Ivanka

Bruža Evžen

Brychta Jaromír

Dostálová Ivana

Librová Soňa,Mgr.

Dohnal Miroslav

Chvátal Josef

Doubková Michaela

Němcová Martina

Dvořák František

Juračka Vladislav          

Drlíčková Anna

Polednová Marie

Hubička Zdeněk

Kadlec Miroslav

Kolníková Eliška

Poulová Markéta

Pešl Jiří

Konderla Jan

Kolníková Eliška

Smejkalová Věra

Špinar Jaromír

Potůček František

Korábková Věra

Smetanová Klára

Viner Josef

Skalský Jiří

Lišková Marie

Svobodová Hana

Svatoš Vladimír

Marková Jaroslava

Šedivá Jana

Táborský Jan

Němcová Jana

Široká Ludmila

Pešlová Drahomíra

Toufarová Hana

Lán Jan - sbormistr

Zachová Jana

Bartoš Lukáš - klavír

 


 

Seznam členů pěveckého sboru Svatopluk 1956 - 2001

 
1956
V říjnu byla obnovena činnost Svatopluku pod vedením Františka Simona. Činnost zahájilo 17 žen a 9 mužů.
1958               
1. soprán        
Bechyňová Eva, Domažlická Libuše, Grygarová Libuše, Kalasová Libuše, Kučírková Ida, Lindová Marie, Pešková Antonie, Pohanková Františka, Sedláčková Anna, Švaňhalová Marie
2. soprán         
Bečková Marie, Jonášová Emilie, Kristiánová Hedvika, Munková Božena, Pochopová Olga, Poulová Anna, Prchalová Marie, Simonová Věra, Špilarová Jaroslava, Wolfová Eva
1. alt                
Bradáčová Marie, Dvořáková Věra, Fialová Věra, Lamberská Marie, MgPh Plesníková Věra, Sošková Ludmila
2. alt                
Částková Marie, Hladová Jiřina, Hosáková Anna, MUDr. Klímová Marie, Pelikánová Vlasta, Stárková Božena, Trefulková Marie, MgPh Ulrichová Božena
1. tenor           
Ing. Dvořák Milouš, Kristián Jan, Láznička Josef, Lukášek Karel, Němec Jaroslav, Neumann Jan, Špilar František, Švaňhal František
2. tenor           
Domažlický Václav, Hamršmíd Bohumil, Jelínek Květoslav, Maruš Vendelín, Mokrý František, Šír Ladislav, Švastal Václav, Táborský Miloš, Ing. Tomíček Ludvík, Zdražil Jan
1. bas              
JUDr. Hájek Robert, Ing. Hruška Richard, Hrůza Jan, Klement František, Korábek Václav, JUDr. Procházka Rudolf, Roučka Jan, MVDr. Sedláček František, Sobotka Bohuslav, Šustáček Miroslav
2. bas              
Plichta Jaromír, Cebenko Jan, Kalas Vladimír, Kytzera Ladislav, Vašek Jan, Pelikán Stanislav, Sadílek Stanislav, Šustr František
Klavírista:       Bouda Bohumil
Konferenciérka:        Klusáčková Ludmila

1959
1. soprán         
Heroldová Věra, Živná Ludmila
2. soprán         
Březinová Františka, Kynclová Marie
1. alt                
Křížová Jarmila, Prosecká Stanislava, Roštínská Marie 
2. alt                
Kravková Irena, Svobodová Dobroslava
1. tenor           
Marek Jan, Nahodil M., Novák Jaroslav, Strnad František
2. tenor           
Klusáček Pavel
1. bas              
Herold Karel, Homolka Bohumil, Hrůza Jan
2. bas              
Marek Jan, Polák Václav
1. dirigent       
Večeřa Josef
2. dirigent a klavírista:          
Kožíšek František

1961
Noví členové 
Dvořáková Věra, Eichlerová, Fisterová Vlasta, Götzová, Karmazínová, Liprtová, Lukášková Jarmila, Veselá Jana, Dostálová Anna, Jelínková Otilie, Pospíšilová Vlasta, Poulová Olga, Roučková Jana, Roučková Iva, Škodová Radka, Šlerková Vlasta, Zítková Marie, Zobačová Marie
Umělecký vedoucí a sbormistr         
Simon František
Pomocní dirigenti                  
Homolka Bohumil, Kožíšek František, Simon Miloš
 
 
1962
Noví členové 
Dítětová Daniela, Lázničková Zdena, Vejmělková Bohumila, Krejs František, Kubík, Novák Josef, Oberreiter Karel, Pivnička Milan, Pohanka Eduard, Strnad František, Špaček Stanislav, Zídek Karel
Pomocní dirigenti       
Popelková Marie, Starka Vojtěch

1969
               
15. 9.               
Svatopluk obnovuje činnost pod vedením Josefa Večeři. Sešlo se 17 zpěváků. Během dvou měsíců se počet zpěváků postupně rozšířil na 35.

1971
               
1. soprán        
Aišmannová Miloslava, Dítětová Daniela, Jelínková Věra, Librová Zdena, Němcová Marie, Poulová Anna, Pyšná Milada, Sobotková Věra, Staňková Marie, Večeřová Eva, Zelená Vlasta
2. soprán         
Fraitová Anežka, Ondrová Marie, Rosecká Libuše, Šlerková Vlasta, Švaňhalová Marie, Vašáková Antonie
1. alt                
Bradáčová Marie, Bružová Gerta, Čudová Zdena, Kubíková Jaroslava, Lázníčková Zdena, Sošková Ludmila, Vašáková Helena, Vejmělková Miloslava
2. alt                
Gigalová Ivanka, Hladová Jiřina, Homolková Beatrice, Jantuliková Jarmila, MUDr. Klímová Marie, Klímová Anežka, Padalíková Věra, Svobodová Dobroslava
1. tenor           
Bubeníček Vlastimil, Bruža Evžen, Ing. Dvořák Miloslav, Láznička Josef, Sporer Antonín, Švaňhal František
2. tenor           
Janeček Petr, Ondra Josef, Růžička Jaroslav, Šír Ladislav, Švastal Václav, Táborský Miloslav
1. bas              
JUDr. Hájek Robert, Ing Horák Jiří, Musil Josef, Skalský Jiří, Žižka Jan
2. bas              
Brychta Jaromír, Homolka Bohumil, Mašek Jan, Ing. Minařík Josef, Polák Václav, Ing. Zídek Karel, Zimola Jindřich

Noví členové 
1972                
Bubeníčková Jana, Lukášková Jarmila, Šilhánková Jitka, Táborská Eva, Vojtěchová Libuše, Kott Jaroslav, Kicsera Ladislav
1973                
Kubíková Jarmila ml., Pešlová Drahomíra, Slámová Marie, Doležal Jiří, Drbohlav Jan, Hamršmíd Bohumil, Jaroš Jaroslav, Křeček Karel, Stehno Vladimír
1974                
Aišmannová Marcela, Aišmannová Miloslava ml., Fajmonová Marie, Lišková Marie
1975                
Brázdová Petra, Dostálová Věra, Gregorová Irena, Halíková Iva, Nováková Jiřina, MVDr. Konderla Jan, Němeček Jan, Šimek Alois, Wasserbauer Alois
1976                
Bartošová Růžena, Cočevová Otilie, Šaberová Jaroslava
1977                
Bartošová Jitka, Faltová Hana, Havlíková Anna, Kupková Hana, Bartoš Miroslav, Švarc Hubert
1979                
Moravcová Eliška, Růžičková Marie, Široká Ludmila, Vacková Božena, Holík Radomír, Krejzl Josef, Sklenář František, Ing. Špaček Jiří
1980                
Štola Miroslav
1981                
Macková Bohuslava, Pliška Milan
1982                
Bytřická Jana, Šlapanská Marie, Závodská Ladislava
1983                
Kašík Jiří, Kašík Josef
1984                
Zimmermannová Ludmila
1987                
Kostečková Marie, Švecová Marie, Zichová Blanka, Slovák Vladimír
1988                
Košťálová Růžena, Rosecká Jana, Štachová Martina
1990                
Librová Soňa, Piňosová Nonna, Sadílková Miloslava
1991                
Beránková Ludmila
1992                
Máčalíková Eva
1993                
Klímová Zdena, Korábková Věra, Mičková Iveta, Ing. Havlík Jiří
1994               
MVDr. Bořil Jan
1995                
Domesová Pavla, Hrstková Kateřina, Kolesová Alena, Stárková Eva, Pajl Josef
1996                
Šulhofová Jaroslava, Sotolář Jaroslav
1997                
Burešová Jana, Bartošek Irin, Orel Libor
1998                
Holemářová Markéta, Gottwaldová Kamila
1999                
Coufalová Helena, Strejček Jiří
Dirigent          
Večeřa Josef 1969 - 2000
Klavír              
Duchalík Petr, Dvořák František, Faltysová Iveta, Hradecký Jan, Hradecká Jana, Hralová Blažena, Petrovičová Milada, Piňosová Nonna
Slovní doprovod         
Domesová Pavla, Kršková Jitka, Palečková Dagmar, Nejedlý Jaroslav
Hudební doprovod                 
Symfonický orchestr JKP - dir. Vlastimil Raab, Horácké smyčcové kvarteto, komorní orchestry - dir. Josef Večeřa
2000                
Drahotský Leoš - sbormistr
Noví členové 
Jindrová Libuše, Neubauerová Hana, Smékalová Miroslava, Svobodová Hana, Dohnal Miroslav, Janoušek Josef, Janoušek František, Mokrý Stanislav, Neubauer Adam, Neubauer Štěpán, Sedláček Martin
2001               
2. sbormistr    
Lán Jan
Noví členové 
Bajerová Monika, Čáslavská Hana, Dostálová Iva, Drlíčková Anna, Fousková Ivana, Němcová Martina, Řetická Jana, Šedivá Jana, Šimková Vlasta, Žaloudková Anna, Chvátal Josef, Juračka Vladislav, Potůček František, Řetický Vladimír, Táborský Jan

 

   
© Svatopluk